• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และทางผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและท่านผู้ปกครอง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครองถวายพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ มีการแสดงจากนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการร้องเพลงวันแม่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากนั้นตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายไปมอบของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน