• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

วันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และ Cleaning Day

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันทำพิธี ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และร่วมกันทำความสะอาด (Cleaning Day) โดยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรียน และไปทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดพระยายัง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน