• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

“ขอให้เชื่อมั่นว่าคนไทย จะไม่ทอดทิ้งกัน” คือหัวข้อที่ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันระดมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ โดยในวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.จินตนา ธรรมวานิช เป็นตัวแทนมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน