• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้น โดยมีคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี เป็นประธานเปิดงาน นักเรียนได้แข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ วิ่งทางตรง ห่วงดนตรี เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว ชักกะเย่อ และฟุตบอล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เป็นผู้มีสุขภาพดี และรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนำอาหารมาเลี้ยงให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน