• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และ Cleaning Day

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และในวันนี้นักเรียนและคุณครูตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมปีที่ 6 ร่วมกันทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน