• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมตามฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน