• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

การทัศนศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ได้ไปทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ดุสิต นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีความสนุกสนานอีกด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน