• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน

วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559 นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน ซึ่งฝึกให้นักเรียนใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Power Point เป็นการฝึกให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยตนเอง

เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
เรียนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน