• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนเสมอมา กิจกรรมประกอบไปด้วย ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้กราบคุณครู ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในโอกาสวันครู

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน