• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และร่วมกันทำความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน