• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้เรื่องจราจร การผูกเงื่อน การปฐมพยาบาล การวาดภาพระบายสี การร้องเพลงและเล่นดนตรี ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน