• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท.

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า ฝึกทักษะการคิดต้นทุน-กำไร และได้ลงมือปฏิบัติจริง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน