• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

เมื่อวันที่ 13- 15 พฤศจิกายน 2558 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้น ป.4-6 ได้อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี หลังจากพิธีเปิดกองในวันแรก นักเรียนได้เข้าฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานความรู้ ฐานปรุงอาหาร ฐานผจญภัย และในคืนที่ 2 ของการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละระดับชั้นมีการแสดงรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน