• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นักเรียนสนุกสนานกับการทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ และได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน