• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

อบรมพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาจิตร ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริภายในวัด และบำเพ็ญประโยชน์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน