• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และ Cleaning Day ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ช่วงเช้ามีการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายู่หัว จากนั้นนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันทำกิจกรรม Cleaning Day ภายในห้องเรียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน