• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมออมเงินกับธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2557 พี่ๆจากธนาคารออมสินมาบริการเปิดบัญชีให้น้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรู้จักออม ประหยัด

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน