• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คณะค.ส.ช.มาจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้นักเรียนและได้ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำโดย พ.ต.เฉลิมชัย ทับทิมทอง จากศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีและ ร.ต.กำจัด ภูผายางจากหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน