• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นักเรียนระดับชั้น ป. 5 -6 วันที่ 13 พฤศจิกายน นักเรียนระดับชั้น ป. 3 -4 และวันที่ 14 พฤศจิกายน นักเรียนระดับชั้น ป. 1 -2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ จับแมลง ประดิษฐ์ว่าว ทำน้ำสลัด เก็บไข่เป็ดมาทำไข่เค็ม ทำไอศกรีม ประดิษฐ์ของเล่น และปลูกผัก organic นักเรียนต่างลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนาน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน