• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

วันมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรม Cleaning Day อนุบาล 1 –ประถมปีที่3

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง หลังเสร็จพิธีน้องๆปฐมวัยปีที่ 1-3 ช่วยกันทำความสะอาดห้องของตนเอง และ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันทำกิจกรรม จิตรอาสา -บำเพ็ญประโยชน์ Cleaning Day โดยทำความสะอาดภายในห้องเรียนของตนเองและทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน