• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเรียนอังกฤษและคอมพิวเตอร์

ในระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 รวม 10 วัน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC อาเซียน ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน