• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

การเข้าค่าย Day Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 -15.00 น. เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.1-3 ได้ร่วมทำกิจกรรมค่าย Day Camp ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้ส่งเสริมให้ทั้งลูกเสือ-เนตรนารีเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งการเดินทางไกล การเรียนรู้เรื่องจราจร
การปั่นจักรยาน เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและระเบียบวินัย เป็นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตนารีได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย

การเข้าค่าย Day  Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี
การเข้าค่าย Day  Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี
การเข้าค่าย Day  Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี
การเข้าค่าย Day  Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี
การเข้าค่าย Day  Camp ของลูกเสือ-เนตรนารี
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน